Школа за физическо оздравление и духовно израстване

Детски тренинги


            Детски оздравителни програми и тренинги за личностно развитие


Тези занятия се базират върху програма, повишаваща здравословното състояние и личностната социална реализация на детето.

Това се извършва посредством методите за  възстановяване и поддържане на организма.

Програмата се базира върху цялостния подход към човешкото здраве и необходимостта от формиране на позитивен мироглед у младото поколение.

По време на курса всеки участник разучава и изпълнява леки, но ефикасни упражнения, съдействащи за стабилизацията на психо-емоционалното състояние, възстановяването на зрението и опорно-двигателния апарат, нормализация на работата на вътрешните органи и жлезите с вътрешна секреция, подобряване  функционирането на кръвоносната, нервната и лимфната системи, а също и укрепване на имунитета и жизнения тонус на организма. По време на обучението децата  усещат прилива на сили, енергия и творчески подем.


Предоставяме на Вашето внимание две от програмите за деца

        І. Детска учебно-оздравителна програма "Уроци по здраве" - за деца на възраст от 6 до 12 години.

        Програмата е насочена към ликвидирането на негативните промени в състоянието на здравето и психиката при децата на тази възраст, получени в резултат от обездвижването, претоварването на зрителния апарат, промяната на хормоналната активност, както и на липсата на умения за социална адаптация и умения за сътрудничество и колективна работа. 

                Системата от упражнения включва:

                1. уникален кинезитерапевтичен комплекс от физически упражнения, позволяващ бързо укрепване на опорно-

                    двигателния апарат;

                2. комплекс от упражнения за укрепване на зрителния апарат и подобряване на знанието;

                3. комплекс от упражнения за стабилизиране на психо-емоционалното състояние на детето с цел:

                         -  повишаване на социалната активност и стремеж за самореализация;

                         - подобряване на паметта, концентрацията и мисленето;

                         - подпомагане на социалната адаптация;

                         - подпомагане на уменията за работа в екип.


         ІІ. Лидерска обучаваща програма за юноши от 13 до 16 години "Светът е в твоята длан".

         Програмата е насочена към специфичните нужди на юношите на възраст от 13 до 16 години и е подготовка за бъдещата им успешна личностна реализация. Работи се за развитието на индивидуалния лидерски потенциал на подрастващите, чрез овладяване на необходимите за това умения:

                        - целенасоченост и самомотивация;

                        - управление и разпределяне на времето;

                        - майсторска комуникация;

                        - премахване на вътрешните бариери за развитие;

                        - придобиване на умения за емоционален контрол;

                        - овладяване на изкуството да си здрав;

                        - изграждане на градивно мислене;

                        - придобиване на вътрешна устойчивост и увереност.

                 За да се оцени ефективността на курса преди неговото започване и след него се провеждят експресни изследвания на всеки участник за нивото на здравословното му състояние и динамиката на неговото развитие.

                 След завършването на курса Школата изготвя отчет за постигнатите от участниците резултати и предлага индивидуални препоръки за работа в необходимата насока.

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СЛЕД  ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg