Школа за физическо оздравление и духовно израстване

Майсторска комуникация

Тренингът “Майсторска комуникация” е насочен към всеки, който иска да изгради по-добри и ефективни междуличностни взаимоотношения, както и към всеки, който иска да развие уменията си да убеждава другите.
Кратка презентация на тренинга:
По време на тренинга „Майсторска комуникация” ще се научите:
- да изглеждате така, че да правите отлично и незабравимо впечатление;
- да общувате не само с думи, но и цялостното си излъчване;
- да умеете да слушате събеседника си, правилно да го разбирате, да улавяте неговите потребности, за да предлагате адекватно вашите идеи;
- да управлявате емоциите си по време на общуването и да възстановявате емоционалния си баланс;
- да се справяте с бариерите по време на общуване, да разпознавате и реагирате на манипулациите;
Или накратко
- да се потопите в удоволствието на едно безконфликтно и градивно общуване – в личната и в деловата сфера, както и да овладеете основите за водене на преговори и публични представяния.
Основни знания и умения, които ще придобият участниците в тренинга:
o Умение за емпатия, специфика на комуникацията.
o Умения за майсторска комуникация във формален (делови срещи) и
неформален (семейна среда, приятелска среда) контекст:
- умение за точно и увлекателно представяне на собствените идеи;
- мотивация на сътрудниците за реализация на работните задачи;
- ефективно разпределяне на ролите;
- изграждане на благоприятен работен климат в работния екип;
- посредничество при решаването на конфликти;
- ефективност при обсъждане и вземане на решения.
o Ефективно общуване с колеги, началници, приятели, семейство.
o Практически умения за психическа, вербална и енергийна „защита”.
o Методи на позитивното влияние.
o Методи за освобождаване от психическото и физическото напрежение.
След завършването на курса Школата изготвя отчет за постигнатите от участниците резултати и предлага индивидуални препоръки за подобряване уменията за комуникация.
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СЛЕД  ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА.
НОВО!  СТАРТИРАХМЕ ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО SKYPE.
Работили сме вече с градовете Ямбол, Белоградчик и Бургас.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg