Школа за физическо оздравление и духовно израстване

По пътя на успеха

Тренингът “По пътя на успеха!” е насочен към всеки, който иска да се утвърди в професията и живота в прекрасната роля на победител.
Кратка презентация на тренинга:
По време на тренинга “По пътя на успеха!” ще се научите:
- да бъдете целеустремени и самомотивирани;
- да се преборите с мързела си и да стенете активни;
- да успявате бързо да се съсредоточавате и да концентрирате вниманието си;
- да повишите увереността в собствените сили;
- да надмогнете страховете си и да повишите самостоятелността и степента на поетата отговорност при изпълнение на задачите си;
- да управлявате емоциите си и да възстановявате емоционалния си баланс;
- да съумявате да създавате система за разпределение на времето си, помагаща за ефективно решаване на поставените задачи;
- да успявате безконфликтно и градивно да общувате в различните сфери от ежедневието;
- да се справяте с бариерите и трудностите изпречващи се по пътя ви към успеха;
Или накратко
- да съумеете да мобилизирате силите и потенциала на Вашата личност за да постигате с по-голяма лекота, още по-високи резултати в избраната от Вас област и професия.
Основни знания и умения, които ще придобият участниците в тренинга:
o Техники, които са насочени към повишаване уменията за концентрация на вниманието;
o Техники за стабилизация на психоемоционалното състояние.
o Методи за освобождаване от психическото и физическото напрежение.
o Умения за “преборване” на предизвикващите страх ситуации.
o Техники, които са насочени към стабилизация на енергийното състояние:
- акупресурен комплекс;
-общоенергиен комплекс.
o Техники, които са насочени към засилване на образното мислене.
o Методи на позитивното влияние.
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СЛЕД  ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА.
НОВО!  СТАРТИРАХМЕ ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО SKYPE.
Работили сме вече с градовете Ямбол, Белоградчик и Бургас.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg