Школа за физическо оздравление и духовно израстване

Хвърли излишната раница

Тренингът “Хвълри излишната раница” е насочен към всеки, който иска да извае като скулптор своята собствена визия.

Кратка презентация на тренинга:
По време на тренинга „Хвърли излишната раница” ще се научите:
- да изглеждате така, че да правите отлично и незабравимо впечатление;
- да излъчвате красота към себе си и към околните;
- да умеете да слушате собственото си тяло и да откликвате на неговите сигнали;
- да се справяте със ситуациите, които Ви натоварват и Ви карат да трупате излишни килограми като израз на самозащита;
Или накратко
- да се потопите в удоволствието на съзвучието и синхрона със собственото си тяло и в тандем с него да достигнете желаните здраве и форми.

Основни знания и умения, които ще придобият участниците в тренинга:
o Умение за комуникация със собственото си тяло.
o Умения за „диагностика” на предизвикващите напълняване ситуации.
o Техники, които са насочени към стабилизация на психоемоционалното състояние.
o Методи за освобождаване от психическото и физическото напрежение.
o Техники, които са насочени към стабилизация на енергийното състояние:
- кинезитерапевтичен комплекс;
- акупресурен комплекс;
-общоенергиен комплекс.
o Техники, които са насочени към засилване на образното мислене.
o Методи на позитивното влияние.

След завършването на курса Школата изготвя отчет за постигнатите от участниците резултати и предлага индивидуални препоръки за подобряване и поддържане на физическото и психическо им състояние.
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СЛЕД  ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА.
НОВО!  СТАРТИРАХМЕ ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО SKYPE.
Работили сме вече с градовете Ямбол, Белоградчик и Бургас.
ПРЕДИ
СЕГА
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg