Школа за физическо оздравление и духовно израстване

Щит срещу стреса

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРЕНИНГИТЕ.
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СЛЕД ТЯХНОТО ЗАВЪРШВАНЕ.

           Щит срещу стреса

           Тренингът "Щит срещу стреса" е насочен към всеки, който иска да изгради в себе си умения за предусещане на стресовата ситуация за да използва това умение и да понижи нейното влияние върху себе си.

           Кратка презентация на тренинга:

           По време на тренинга "Шит срещу стреса" ще се научите:

- да разпознавате навреме и да неутрализирате влиянието на стресовите ситуации;

- да излизате в "тайм-аут" при първите признаци на стреса;

- на умението постоянно да си напомняте, че миналото не бива да пречи на настоящето;

- да намирате смисъл в тежките спомени от миналото, да се примирите с тях и да ги оставите там - в миналото;

- да успявате да релаксирате в моменти на голямо напрежение;

- да си изяснявате хармоничната природа на страха, като проява на инстинктивно поведение, предизвикващо стрес.

            Или накратко

          - да се потопите в удоволствието на самоопознаването, което ще Ви доведе до правилното определяне на посоката за целенасочена промяна. 

             Основни знания и умения, които ще придобият участниците в тренинга:

            o   Техники, които са насочени към стабилизация на психоемоционалното състояние.

            o    Практически умения за психическа, вербална и енергийна "защита".

            o    Методи за освобождаване от психическото и физическото напрежение. 

            o    Умения за "диагностика" на предизвикващите стрес ситуации. 

            o    Техники, които са насочени към стабилизация на енергийното  състояние:

            - кинезитерапевтичен комплекс;

- акупресурен комплекс;

-общоенергиен  комплекс.

o   Техники, които са насочени към засилване на образното мислене.

o   Методи на позитивното влияние.

След завършването на курса Школата изготвя отчет за постигнатите от участниците резултати и предлага индивидуални препоръки за подобряване уменията за борба със стреса.

По време на занятията се извършва психологическо тестване на участниците, с цел очертаване на индивидуалните личностни   насоки за бъдещо израстване.

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ТРЕНИНГА

НОВО!  СТАРТИРАХМЕ ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО SKYPE.
Работили сме вече с градовете Ямбол, Белоградчик и Бургас.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg